Разваляне на сделките с вложителите на "Русенска популярна каса", които са били обезщетени от затъналата кооперация, и връщане обратно на получените имоти и пари в масата на дружеството. Това иска избраният от тях синдик на официално обявената в несъстоятелност каса Иво Траянов. Той вече е подал над 15 отделни искови молби и се очаква да бъдат предявени още около 30.
Кошмарната сага за съкооператорите започна преди две години. 
Тогава стана ясно, че заради натрупани задължения касата не може да се разплати със своите вложители. В замяна кооперацията им предложи имоти, между които гаражи и апартаменти. Така бяха сключени десетки сделки, при които вложителите си отдъхнаха, че са получили някакъв вид компенсация и са успели да си върнат инвестициите.
Месеци по-късно обаче синдикът Иво Траянов се обръща към съда с искане всяка една от тези сделки да бъде развалена или парите от продажбата на вече получените и изтъргувани имоти да бъдат върнати от хората обратно в касата, дори когато тези имоти вече са продадени на трети лица. Или, иначе казано, вложителите да бъдат заставени отново да са на минус. Самите застрашени от подобен развой хора обаче съвсем не са в течение на това ново развитие на нещата и има голяма вероятност да бъдат неприятно изненадани в неподходящ момент.
Идентичните 15 съдебни акта на различни състави на Окръжния съд на този етап отхвърлят исканията на синдика и упълномощените от него адвокати, като сочат, че те са недопустими. Определенията за прекратяване на производството обаче могат да се обжалват.
С мотивите си магистратите посочват и че е недопустимо и странно участието на синдика в противоположни качества - хем да се явява като представител на касата, хем на кредиторите.
Отделно, воденето на подобни дела и плащането на хонорари на упълномощени от синдика адвокати от парите на самата кооперация, вместо разплащането с длъжници, не е съвсем справедливо, сочат юристи.
Както „Утро“ писа, от 5 август „Русенска популярна каса“ е официално обявена в несъстоятелност, с което бе прекратена дейността й, наложена възбрана и запор на дружеството. За начало на нейната неплатежоспособност бе определен 30 април 2018 година.
Бумът в дейността на кооперацията бе през 2013 година, но година по-късно започва да забавя темповете, докато през 2016-та не отчита 2.9 милиона загуба.
За участие в нея бяха привлечени стотици хора, предимно над пенсионна възраст, които след определено вложение получаваха лихви.