Неправилно ОИК-Ветово е отказала да регистрира под номер 2 в листата с общински съветници на коалиция "Ние, гражданите" Димитър Денев. Това прецени Административният съд и отмени решението на местната комисия от 24 септември.
Мотивите и на ОИК, и на ЦИК, където Денев обжалва недопускането си до участие в изборите, бяха, че той не отговаря на задължителните условия за уседналост. Причината - адресната му регистрация в Писанец бе заличена към 26 април, а новата му е твърде скорошна - едва от 18 юни. До прекратяване на адресната му регистрация по инициатива на кмета на Ветово Георги Георгиев се стигна след неясноти около имената на улиците в Писанец.
Промяната в наименованието на улицата, като елемент от адреса на Денев, при запазване на същото населено място, не е основание да се счита, че е нарушен принципът на уседналост, мотивира решението си съдът. Решението е окончателно.