Международният ден на ненасилието беше отбелязан с кръгла маса в Русенския университет, организирана от Българската асоциация на социалните работници и професионално направление "Социални дейности" в РУ. Във форума взеха участие председателят на БАСР Въльо Христов, Херберт Паулишин от Австрийската асоциация на социалните работници в Румъния и др. Включиха се също русенски училища като ОУ "Любен Каравелов", Математическата гимназия, Професионалната гимназия по икономика и управление. 
Представени бяха добри практики и полезен опит от Румъния и България, като акцентът бе поставен върху социалната работа в подкрепа на пострадали от насилие и върху превенцията.