В окръг Гюргево с африканска чума по свинете са заразени 5 свинеферми, в които са умъртвени близо 5000 прасета. По отношение на частните стопанства в 61 населени места са регистрирани 211 огнища. На национално ниво продължава да расте броят на заразените свинеферми. Както в България, така и в Румъния пик на заболеваемостта е регистриран през юли и август.
Това стана ясно по време на поредното заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група. То премина под председателството на Лучиан Корозел, заместник-председател на Окръжния съвет Гюргево, и се проведе в Бръшлен, където домакин беше кметът на селото Димчо Петров. 
Участниците обсъдиха и приложението на биологичната растителна защита върху овощни култури, след което посетиха кайсиевата градина на Ивайло Василев, където наблюдаваха машинно подрязване на част от дръвчетата.