Едно от най-обвиняваните за проблемите с въздуха предприятия в Русе - "Монтюпе", организира Ден на отворените врати в събота и кани в завода свои партньори, медиите и заинтересовани граждани. Съобщението за инициативата е подписано от името на управителя на компанията Лорето Айбанез.
По време на планираната обиколка на завода ще бъдат представени новите филтриращи инсталации и въобще мерките, които "Монтюпе" взема, за да работи в пълен синхрон с екологичните изисквания.