Неустойка от 420 лева тегнела над клиент на фирма за бързи кредити, който по модерен и бърз път - чрез онлайн платформа, заявил, че иска да му бъдат отпуснати 1000 лева. Оттам обаче му посочили, че до края на следващия работен ден той трябва да им посочи свой гарант, в противен случай го заплашва главоломно нарастване на задълженията покрай начисляването на неустойката. Така и станало, а фирмата за бързи заеми си поиска парите чрез съда.
Клаузата, според която кредитополучателят дължи 420 лева неустойка, ако ден след сключване на договора за заем не посочи свой гарант, е неравноправна и нищожна. Тя е в пряко противоречие със закона. Дали един потребител е надежден и може да върне отпуснатия заем, се проверява, преди отпускане на кредита, а не след като договорът е сключен, тъй като така опасността от свръхзадлъжнялост се увеличава. В настоящия случай начисляването на неустойката има за цел заобикаляне на закона и получаване на допълнително възнаграждание за кредитора. Това казва състав на Беленския районен съд и посочва, че клаузата за начисляване на този вид неустойка не трябва да се прилага между страните.
Договорът бил сключен на 17 януари 2017 година чрез онлайн платформата на Кешбокс за срок от 1 година, като накрая трябвало да бъдат върнати 1236 лева. Човекът върнал общо 554 лева, но впоследствие се затруднил и спрял да плаща, затова освен неустойката фирмата поиска да й се плати и остатъкът от заема с лихвите. 
Съдът на първа инстанция изчисли, че претенциите са основателни, но до определен размер - 711 лева, които кредитополучателят трябва да им плати. За останалите 513 лева няма основания за плащане, отсякоха магистратите, но решението може да се обжалва.