Работодателите в Русе планират 4% увеличение на персонала през четвъртото тримесечие на годината, показва обзорното изследване на заетостта у нас на "Менпауъргруп". Данните са по-окуражаващи в сравнение с тези от предишното тримесечие, когато предприемачите в Русе и региона не предвиждаха ръст на наетите.
Проучването се прави на всеки три месеца и обхваща пет региона в страната. Бизнесът в останалите четири също демонстрира оптимизъм за периода октомври-декември. 
За второ поредно тримесечие Варна очаква най-силния пазар на труда с нетна прогноза за заетостта от +12%. Работодателите в Пловдив и София планират значително увеличение на работните места с прогноза от +8%, а прогнозата за Бургас е +5%.
Резултатите от изследването сочат още, че 11% от анкетираните работодатели очакват да увеличат нивата на заетост през следващите три месеца, 5% предвиждат намаление на числеността на служителите, а 4% не са сигурни за плановете си за наемане, докато 80% не обмислят да променят настоящата си работна сила в периода октомври-декември. След като сезонните колебания бъдат отстранени от данните, нетната прогноза за заетостта е повишение със 7%. Намеренията за наемане остават без промяна в сравнение с предишното тримесечие и намаляват с един процентен пункт на годишна база.
"Работодателите в България споделят предпазлив оптимизъм по отношение на пазара на труда през четвъртото тримесечие на 2019 г. Скромните им намерения за наемане на служители отразяват забавения икономически растеж, както и многоочакваните резултати от предстоящите избори", коментира Александър Хангимана, управляващ директор на "Менпауъргруп Балкани". "От друга страна, 11% от работодателите в страната планират да увеличат работната си сила през следващите три месеца и тази положителна тенденция се отнася за всички пет региона и за почти всеки индустриален сектор. Въпреки това търсенето и на висококвалифицирани, и на нискоквалифицирани служители надвишава предлагането и виждаме как борбата за специфични таланти се увеличава всеки ден в редица сектори", посочи той. 
Последните данни също разкриват, че работодателите в осем от десетте индустриални сектора предвиждат да увеличат заетостта до края на годината. За второ поредно тримесечие сектор "Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги" очаква най-силното темпо на наемане на служители с прогноза от +14%. Както сектор "Производство", така и сектор "Транспорт, складове и комуникации" отчитат прогноза от +10%. В същото време прогнозата в три сектора - "Електричество, газ и вода", "Публичен и социален сектор" и "Търговия на едро и дребно", е +8%, докато секторите "Минно дело" и "Хотелиерство и ресторантьорство" очакват застинал пазар на труда.
В сравнение с предишното тримесечие очакванията за заетостта значително се увеличават в секторите "Земеделие, горско стопанство, лов и риболов" и "Строителство" със съответно 7 и 6 процентни пункта. Сектор "Производство" отчита ръст от три процентни пункта на тримесечна база, докато плановете за наемане в сектор "Търговия на едро и дребно" се подобряват с 4 процентни пункта. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г. перспективите за наемане се увеличават в шест от десетте индустриални сектора.
В периода октомври-декември се очаква нивата на заетостта да се увеличат във всички четири според размера си организации. За второ поредно тримесечие работодателите от големите предприятия (250+ служители) отчитат най-активния пазар на труда с прогноза от +20%. Намеренията за наемане на работодателите от малките предприятия (10-49 служители) се подобряват с един процентен пункт в сравнение с предишното тримесечие и прогноза от +7%, а работодателите от средно големите предприятия (50-249 служители) отчитат прогноза от +6%.На тримесечна база работодателите от микропредприятията (по-малко от 10 служители) отчитат най-значителното подобрение от пет процентни пункта и прогноза от +6%.