281 общински жилища, в които се настаняват социално слаби граждани, ще бъдат застраховани през идната година срещу бедствия.
Голяма част от наемателите са роми, които се отопляват предимно с дърва и въглища, а това създава предпоставки за пожари. При такова бедствие в почти 100% от случаите имотът не може да се възстанови или ако това стане, похарчените пари в никакъв случай не кореспондират със събираните наеми и това прави ремонтът икономически неизгоден. В тази връзка шефката на общинско предприятие "Управление на общински имоти" Анелия Няголова предлага 142 къщи и 139 жилища от резервния фонд да бъдат застраховани.
Наред с това ще бъдат застраховани 22 административни сгради, които се използват от звена към общинската администрация и се посещават от граждани.
Предвид предназначението и функциите на тези имоти е необходимо те да бъдат застраховани по балансовите им стойности, обясняват от общинското предприятие.
Предложението ще бъде разглеждано на сесията на 19 септември.