100 лева на декар бе най-високата годишна рента, предложена на провелите се търгове за отдаване на ниви от Държавния поземлен фонд /ДПФ/ в Русенско. Както обикновено, достигнатите нива бяха с 20-30% над сумите, изплащани на дребните притежатели на земеделски земи. Нещо, което вероятно е нормално в случай на търгова процедура с наддаване, организирана от голям собственик, какъвто е държавата.
Рекордните 100 лева на декар бяха предложени в землището на Хотанца, където за свободните парцели наддаваха няколко арендатори. Като цяло обаче може да се каже, че голяма конкуренция на търговете нямаше и на много места за предлаганите ниви имаше един единствен кандидат.
Най-висок интерес имаше към земите в община Русе. Нивите от ДПФ в Семерджиево и Ястребово бяха пласирани на цена 88 лева, в Долно Абланово - 78 лева. В Червена вода най-високите ренти варираха между 78 и 86 лева.
Не бяха много щедри стопаните в Иваново, където земите в Сваленик бяха спечелени с оферта за 56 лева, каквата бе и началната цена за търга. За нивите в Табачка ще се плащат по 61 лева на година, а в Червен - по 61-66 лева. 
Един единствен кандидат имаше за почти всички парцели във Ветово и офертата от 63 лева на декар се оказа достатъчна. В Писанец бяха достигнати 86-87 лева, а в Смирненски - 78 лв./дка. В Кривня предложенията бяха на ниво 56-61 лева, а в Сеново - по 61 лв. 
Близо 2400 декара земя от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в Русенско бяха предложени за отдаване под наем тази година. 1679 декара можеха да се наемат за срок от 7 години за отглеждане на едногодишни култури. Още 702 дка се предлагаха за срок от 1 година.
Най-сериозни площи се предлагаха в общините Русе (861 дка) и Ветово (448 дка). В останалите количеството ниви от ДПФ бе съвсем символично, тъй като свободни парцели на практика липсват.