ВиК подготвя обществените поръчки за избор на изпълнители за цялостната подмяна на водопроводната мрежа и канализацията в централната част на Русе, като до края на месеца търговете ще бъдат обявени. Заради всички предварителни процедури по водния цикъл, който обхваща 47 улици в широкия център на Русе, дейностите се забавиха и първоначално обявеното намерение тази година да започнат същинските работи няма да е възможно. А иначе по тези улици мрежата е силно амортизирана, като не е подменяна и ремонтирана основно от 50-60 години, вследствие на което често има аварии и се налага разкопаване.    

Договорът за изграждане и модернизация на водната и канализационна инфраструктура в региона, който е за малко над 130 млн. лева, беше подписан преди месец от екоминистъра Нено Димов и шефа на ВиК Сава Савов. Русенското дружество получава безвъзмездна финансова помощ от 95 млн. лв. по оперативна програма „Околна среда“. 
Около 20 млн. лева ще бъдат изразходвани за подмяната на ВиК съоръженията в централната част на града. Тази инвестиция ще доведе до значително намаляване на загубите на вода - 19% според прогнозите, тъй като се очаква да има спад в честите аварии по водопроводната мрежа. Улиците няма да се разкопават едновременно, а поетапно и за всяко предстоящо действие на ВиК жителите на града ще бъдат предварително информирани. 
След като приключи подмяната на ВиК инсталациите, ще се пристъпи и към преасфалтирането на улиците.
C парите по проекта ще се изгради и канализацията в Средна кула и Долапите, която ще струва около 36 милиона лева.