2.144 милиона лева утвърди ДФ "Земеделие" за подпомагане на стопаните, чиито посеви бяха унищожени от природни бедствия.
В Русенска област поразените площи са 1755 дка, пометени от бурите и градушките.
Сред унищожената продукция има 690 дка ечемик, 670 дка слънчоглед, 370 дка пшеница, както и 25 дка пипер.
Има и 47 заявления от стопани за частично пропаднали площи с различни култури.
Отпуснатите сега средства се разпределят за щети при следния интензитет от производствените разходи по култури: Зърнено-житни, зърнено-бобови култури и слънчоглед - до 30%; фуражни култури - до 80%; и плодове, зеленчуци, етерично-маслени, технически култури - до 80%.
На подпомагане подлежат земеделци, които притежават констативни протоколи за 100% пропаднали площи през годината със земеделски култури в резултат на неблагоприятни климатични условия. Предстои да бъдат изготвени указания за предоставяне на помощта.