Три са любимите теми на Ралица Кирилова - и трите присъстват еднакво силно в тази нейна изложба: натюрмортите с любимите й цветя, градските пейзажи и картините с красиви гледки от България. С това започна краткото си, но емоционално слово русенският художник Владимир Ангелов, който откри завчера експозицията на Ралица Кирилова. Хубаво е, че Ралица не се притеснява от числото 13 - какво пък, то е просто подготовка за следващата, 14-ата нейна изложба, добави с усмивка Владо Ангелов. Да поздравят авторката, бяха дошли много нейни колеги, приятели, общественици. Тя благодари на всички и по-специално на Ангелов, когото нарече свой учител в изобразителното изкуство.