"Разликата между върховенството на правото и върховенството на закона" е темата на обявен от Висшия адвокатски съвет конкурс, който търси да награди най-добрите разработки. Той е насочен към студенти, които изучават право, а най-добрите реферати ще бъдат отличени с парични награди, книги и грамоти.
Конкурсът ще се проведе по случай Деня на българската адвокатура, който се отбелязва на 22 ноември. Разработките обаче трябва да се изпратят най-късно до 4 октомври на адрес София 1000, ул."Цар Калоян"1-а. Те трябва да са с обем до 50 печатни страници.