Цветни води с неприятна миризма се изливат в река Русенски Лом, сигнализираха възмутени граждани. Реката се замърсява редовно, а източникът най-вероятно е промишлен. От екоинспекцията са правили няколко проверки, като при последната фирмата, за която имаше съмнения, че е замърсител, оспори предписанията. 

Пенчо Петров живее от години в района покрай реката. Казва, че тя често променя цвета си и има неприятна миризма.
„Всеки ден върви, обаче в най-различни цветове, някой път по-лека, някой път по-мътна, червена. Някой път мирише много гадно, особено когато е горещо, и не може да се понася - чак при мен там горе, на първата къща, чак там иде миризмата“, споделя мъжът.
Преди мястото е било предпочитано от рибари, но и те вече избягват да хвърлят въдиците си тук.
„Не идвам много често, ама това не ми харесва много. Тоя тъмен цвят на водата, рязко се различава. От някакъв канал ли, какво е, излиза синкава вода, която може да е всякаква отрова. Доста вредят и на околната среда, и на популацията на рибата“, казва рибарят Деян Русев.
Районът е част от промишлената зона, в която работят редица заводи, а отпадните им води се заустват в реката.
„Сигурно има 20 години, когато тези тръби ги поставяха, тук копаха покрай нас и ги пратиха насам към Лома“, припомня си Пенчо Петров.
От екоинспекцията са идвали няколко пъти на проверка по сигнали. Съмненията, че един от химическите заводи е замърсител, впоследствие бяха отхвърлени, но със сигурност източникът е промишлен. Въпреки че водата е оцветена, тя не е опасна, тъй като все още в реката има риба, обясняват експертите. Предстои нова проверка на място.