1032 лева е средната месечна работна заплата в област Русе през второто тримесечие на годината и в сравнение с първото тримесечие е нараснала с 44 лева, а спрямо юни 2018 г. - със 117 лева. Въпреки това тя остава с 22% по-ниска от средната работна заплата за страната, която е 1260 лева, съобщи вчера Териториалното статистическо бюро.  

Запазва се обаче разликата в заплащането на труда на наетите в обществения сектор, където средно получават 1150 лева, и в частния със средна заплата от 1001 лева. В сравнение с първото тримесечие увеличението на заплатите в обществения сектор е два пъти по-голямо, отколкото в частния: 77 лева /7.2%/ срещу 35 лева /3.6%/.
Най-високо платени отново са работещите в производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и газ - 1546 лева, в селското и горското стопанство - 1504 лева, и в добивната промишленост - 1462  лева. На опашката по трудови доходи продължават да бъдат осигуряващите хотелиерски и ресторантьорски услуги - 609 лева. 
По средна месечна работна заплата област Русе се нарежда на девето място в страната. Най-високо платени са в столицата - средно 1729 лева, след това е София област с 1197 лева, Враца - 1183 лева, и Стара Загора - 1164 лева. От 28-те области в страната с най-ниско средно възнаграждение са Благоевград - 809 лева, Видин - 819 лева, Кюстендил - 878 лева, и Хасково - 884 лева.
Лошата новина е, че броят на работещите хора в областта продължава да намалява, макар и с бавни темпове. В края на юни те са общо 66,8 хиляди души. От тях в обществения сектор са заети 13,6 хиляди, а в частния - 53,1 хиляди или 79.6% от всички работещи, като за една година те са намалели с 1.3% или с близо 870 човека.