Двата часовника, поставени на сградата, в която се намират общинската и областната управа, показват някакво свое си време. Този път никой от тях обаче не съвпада с часа, който отмерва националната обсерватория. Завчера следобед, когато според "Точно време" беше 17.15, за областната администрация беше 16.21, а за общината - 16.12. Ден по-късно стрелките на "областния" часовник бяха мръднали една минута напред, докато за общината беше три и половина. За разлика от тях столетният часовник на библиотека "Любен Каравелов" отмерва времето с точност до минута, по прецизност с него се състезава неговият "колега" на бившата банка "Гирдап" - място за срещи на млади и стари русенци.