Новият мажоритарен собственик на "Свинекомплекс Николово" - производителят на фуражи "Вианд", вече притежава 97,60% от капитала на компанията. Това става ясно от уведомление на дружеството до Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса. 
На 13 август е получено уведомление за пряко придобиване на още 1 133 243 броя акции на свинекомплекса, принадлежащи досега на "Вестпарк Файненшъл Груп", с което продавачът прекратява участието си в дружеството. Сделката е регистрирана в централен депозитар на 9 август. След нея мажоритарният собственик притежава вече 97,60% от акциите на компанията или общо 3 416 204 броя.
"Както "Утро" писа, на 12 юли "Вианд" закупи дяловете на двама от основните акционери в "Свинекомплекс Николово" - "Пимаро България" АД и "Хайбрид" ЕООД, като така придоби 65,22% от капитала на дружеството. Сделката предизвика множество въпроси, тъй като на пръв поглед бе сключена в най-неподходящия момент - когато епидемията от африканска чума по свинете вече чукаше на вратата. Както се оказа обаче, "Вианд" има дългосрочни планове за комплекса, като предвижда възстановяване на производството и увеличаване на животните за угояване. Предвижда се до три години да бъдат възстановени и фирмените магазини на територията на Русе и околността. Те бяха затворени преди години, след като изгоря цехът за преработка на месо и оттогава свинекомплексът не предлага готови продукти. 
На 29 юли "Вианд" внесе в Комисията за финансов надзор търгово предложение за изкупуване акциите на дребните собственици на цена от 0,93 лева за бройка. По него все още няма становище от регулатора, но с придобиването на дела и на "Вестпарк Файненшъл Груп" новият собственик има нужните 95% от акциите, за да реши сам дали да отпише дружеството от публичния регистър. Най-вероятно това ще бъде направено и акциите на "Свинекомплекс Николово" повече няма да се търгуват на фондовата борса.