Нова наредба и солени глоби, за да се осигурят по-чист въздух, здравословна природа и да се ограничи шумът, ще приеме общинският съвет на първото си заседание след лятната ваканция.
Ще бъде наложена категорична забрана да се горят гума, пластмаси, ПДЧ плоскости и едрогабаритни отпадъци както за отопление, така и за технологични нужди.   

Санкции ще има и за неизправни отоплителни инсталации, които отделят голямо количество сажди и дим. Глобите за нарушения на тези разпоредби ще бъдат от 100 до 1000 лева за граждани и от 1000 до 3000 за фирми. Проверките ще се извършват от определени от кмета длъжностни лица, които наред с глобите ще връчват и предписания за отстраняване на нарушенията. Ако те не бъдат изпълнени, на гражданите ще се налагат глоба от 1000 до 5000 лева, а фирмите - от 3000 до 10 000 лв. При повторно нарушение глобата ще е двойна - до 10 000 лева за домакинства и до 20 000 за фирми.
За ограничаване на шума зареждането на магазините ще бъде ограничено от 14 до 16 часа и от 23 до 8 часа, като в тези периоди важи и забраната за строителство. Сметоизвозването, метенето и миенето на улиците ще се извършва от 5 до 7 и от 22 до 23 часа. Изключения за миенето може да се правят през лятото, когато при много високи температури се налага охлаждане с вода. Глобите за нарушителите тук са от 500 до 1000 лв. за граждани и от 3000 до 6000 лв. за фирми.
Въвеждат се и правила за опазване на канализационната мрежа и чистотата на надземните и подпочвени води. При къпане в забранени зони, изхвърляне на замърсени води по улиците, замърсяването на водоизточници, отвеждането на непречистени отпадъчни води във водоеми, на граждани ще се налагат санкции от 200 до 1000 лв, а на фирми - от 1000 до 5000 лв.