Към края на юли много от младите русенци, учещи в чуждестранни университети, приключиха изпитните си сесии и през август започнаха да се завръщат в родния град. По опитните от тях вече знаят какво трябва да направят, за да уредят през лятната ваканция здравните си вноски, но близки на доста първокурсниците вече търсят в офиса на НАП в Русе информация по темата, съобщиха от приходната администрация.
Студентите, следващи в чужбина редовно обучение, трябва да представят в офисите на НАП удостоверение или служебна бележка, подпечатани с мокър печат и подписани от служебно лице от съответния университет. Ако документът е генериран по електронен път, трябва задължително да съдържа отпечатан текст, че важи без подпис и печат.
Документът трябва да съдържа имената на студента,  периода, в който е учил там (само за изминали семестри или години, но не и за предстоящи от обучението му) и дата на издаване. Удостоверението или служебната бележка трябва да са преведени на български език от лицензиран преводач.
Документът се подава в поделенията на НАП по постоянен адрес, за да се изчистят задълженията за месеците, през които студентът не е здравноосигурен в България. Подаването на удостоверението може да се извърши и от родител, без за това да се изисква нотариално заверено пълномощно.
Всеки може да провери здравноосигурителния си статус в офисите на НАП, а така също и на телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор за съответния оператор.