Две обществени поръчки за доставка на оборудване, с което Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" да удълбочава плавателния път по реката. Това включва закупуване на драга, тръби за транспортиране на наносите, маневрен кораб, шалан и понтон на обща стойност над 20,3 млн. лева.
Към момента ИАППД изпълнява тези свои задължения в рамките на съвместно възложена с Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията обществена поръчка за драгиране, с която се гарантира корабоплаването в българския участък и през следващите 2 години.
С осигуряването на специализираната техника агенцията ще има възможност със собствено оборудване да поддържа целогодишна плавателност на реката, съгласно препоръките на Дунавската комисия. Чрез удълбочаване на плавателния път се създават условия кораби с по-голяма товаропоносимост и газене да преминават през българския участък от река Дунав, при повишена безопасност на превозите.
Проектът, благодарение на който ИАППД ще получи новата техника, е на стойност 20 632 677,38 лева. От тях 17 537 775,77 лева /85%/ идват от Европейския съюз, останалите 3 094 901,61 лева /15%/ са национално съфинансиране. Крайният срок за изпълнението му е 31 януари 2021 година.                           У