Над 300 са находките, открити от археолозите при тазгодишните разкопки на Средновековния град Червен. Третият пореден сезон продължи месец и обхвана терена във и около Църква №16 в западната част на скалното плато.
Археолозите са открили накити и предмети от всекидневието, както и малко съкровище от над 150 монети от 14 век.
Анализът на човешкия костен материал се извършва от антрополога д-р Надежда Атанасова от Института по експериментална морфология, патология и антропология към БАН. Разкрит бе и сектор от главната улица на средновековния град, както и няколко зида от допълнителни пристройки около храма, датирани към началото на ХV век. 
Археологическите проучвания бяха извършени от екип специалисти от Русе, Клисура, Павликени и Сливен, студенти по археология и доброволци. Ръководител на проучването е Светлана Великова от русенския Исторически музей, финансирането е осигурено от Министерство на културата и от РИМ-Русе. 
От екипа на археолозите добавиха: "В разгара на проучването ни напусна нашият скъп приятел и колега Стоян Йорданов. С неговото име свързваме археологическите разкопки на средновековния град, както и началото на проучването на Църква №16. Най-близо до него винаги ще бъдем там, проучвайки любимия му Червен. Светла памет!".