Министерството на отбраната е обявило конкурс за 60 гвардейци, които да попълнят почетното войсково подразделение, което участва в представителните национални събития. Кандидатите, които трябва да са до 28 години, трябва да подадат документи до 25 септември във Военното окръжие в Русе.  
Освен попълването на Националната гвардейска част, МО кани желаещи да служат като войници и във военни формирования от Военновъздушните сили. Вакантните места са в поделенията в Крумово, София, Долна Митрополия, Божурище, Банкя, Стара Загора, Черноморец и в други бази. Две свободни места за войници са обявени и за Щръклево. Документи се подават във Военното окръжие до 27 август. Всички кандидати трябва да имат завършено средно или висше образование.