3251 жители на Русенска област вече са подали заявления за помощи за отопление, съобщи вчера директорът на регионалната дирекция "Социално подпомагане" Милена Влахова. Тя припомни, че през миналия отоплителен сезон, който обхваща периода от 1 ноември до 31 март, заявките са били 6497. Документи се приемат до 31 октомври. От тази година размерът на целевата помощ се повишава и от 374.15 лева става 465.90 лева. 
Приемат се също и заявления на родители на деца, за първи път записани в първи клас, които отговарят на условията за получаване на еднократна помощ от 250 лева. Родителите, които подадат заявките си до днешния 31 август, ще получат накуп цялата сума, а тези, които депозират заявленията си от 1 август нататък, ще вземат 250-те лева на два пъти: веднъж след като се разгледа заявката, а останалата сума през втория учебен срок. 
Доходът, който не бива да се надвишава, за да се получи тази помощ, е 450 лева на член от семейство за предходните 12 месеца, припомни Влахова. Това условие не важи за деца с трайни увреждания, първолаци с един жив родител или настанени в семейства на роднини и приемни семейства, добави тя. И припомни, че при 5 безпричинни отсътствия от училище на месец родителите ще връщат еднократната помощ.  
През 2018 г. в Русенска област са били подадени 972 заявления, 18 от тях са получили отказ заради по-висок доход. До този момент вече имаме депозирани 170 заявки, приемът продължава до 15 октомври, каза Влахова.