Изпълнителна агенция "Морска администрация" и румънската морска администрация работят по проект "Разработване на обща база данни и правна рамка за корабни проверки, извършвани в общия българо-румънски участък на река Дунав чрез интерфейс към националната речна информационна система RIS" - DANRISS. Той стартира на 11 май 2017 година, а действителните проверки на корабите по българските пристанища започнаха на 8 юли тази година и ще продължат до края на годината. Целта е да се осигури безопасно корабоплаване по реката в смесения българо-румънски участък, каза вчера пред "Утро" директорът на дирекция "Речен надзор" към "Морска администрация" капитан вътрешни водни пътища Иван Жеков.
Приоритетно се проверяват кораби с нарушения на правилата за безопасност на корабоплаването, както и извършили аварии по време на плаване. За изминалите 22 дни от началото на проекта са проверени 30 кораба. За два от тях, плаващи под словашки флаг, са установени липсващи документи, изтекъл срок на спасителни средства и пожарогасители и други по-несъществени нарушения, обясни кап.Жеков.
Проектът е финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ Румъния-България 2014-2020 година. Общият му бюджет е 1 441 974,96 евро, от които 1 225 678,72 евро (85%) се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие. Предвидени са четири основни дейности: Разработване на рамково споразумение за съвместните проверки на техническото състояние на плаващите в смесения българо-румънски участък на река Дунав, както и на специфични правила за корабоплаването в участъка и определяне местните правила в съответствие с Белградската конвенция.
В рамките на проекта е доставена интегрирана система за проверка на кораби. Така данните от проверените кораби и предприетите за отстраняване на констатираните несъответствия попълват общата електронна база данни и двете страни разполагат с информацията. Благодарение на нея ще се избегнат повторни проверки на кораби за кратък период от време. Практиката е румънците да проверяват всички кораби без румънските, а и ние да проверяваме всички кораби без българските, уточни кап.Жеков. А с разработената методика за оценка на риска при извършване на речния надзор ще се проверяват само кораби, за които съществуват съмнения за нередности.