Проточили се без основателни причини разследвания по две дела станаха повод следователят от Окръжния следствен отдел Марин Маринов да бъде наказан. 
Става въпрос за дела през периода между 2016 и 2018 година, а забавянето било констатирано от окръжния прокурор Георги Георгиев. 
"Разследванията са били удължавани, но въпреки това в рамките на 1 година не е извършено нито 1 действие по тях. Затова следователят бе отстранен от тях", обясни пред "Утро" Георгиев.
Направена проверка показала, че следователят нямал разумни причини, с които да оправдае бездействието си, затова се стигнало до наказването му със "забележка". Заповедта за налагането й е от 1 юли, а на 25 юли прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет потвърди наказанието, но има възможност то да се обжалва пред Върховния административен съд.
Наказанието има действие в рамките на 1 година, през която ако Маринов не извърши друго нарушение, ще бъде реабилитиран.