Навсякъде около свинекомплекса бе разчистено, входно-изходните точки бяха затворени, пълна дезинфекция, особено в района на бялата зона. Аз лично смятам, че контролът бе един от най-високите, които аз въобще съм виждала. Въпреки това проникването на заболяването е факт и ние се опитваме да се справим с тази ситуация. Хората са доста разстроени, защото тук работят 180 души, има цели семейства, някои от които от 25-30 години. Оставането им без работа при едно унищожаване на свинете ще влоши икономическата обстановка в целия регион. Заразата дойде отвън - как точно, все още никой не е сигурен и категоричен. Затова се учудваме на контрола, който се осъществява след установяването на заразата. Моето лично мнение е, че и държавата, и медиите трябваше да направят всичко това предварително, а следварителните мерки кому носят всъщност полза?