Теренът, на който ще бъдат загробвани животните от свинекомплекса в село Бръшлен, беше сменен с нов, равноотдалечен от всички населени места и вододайни зони. След тричасово заседание в четвъртък вечерта комисия от експерти на Басейнова дирекция, Агенцията по безопасност на храните, екоинспекцията и община Сливо поле реши да се избере нов терен за загробването на умъртвените животни от свинекомплекса в Бръшлен.
До тук се стигна след протест на производители на фуражи, етерични масла и птици, чиито бази са в непосредствена близост до първоначално избрания терен.
"Ние сме за тази коварна болест бързо да се унищожи, но да не бъде за сметка на някой друг. Тук има бизнес на доста земеделци - има зърнобази, цехове за пелети, от другата страна, точно където ще загробват, има птицеферма с 40 000 бролейри, от другата страна има биопроизводство. Не може да продаваш зърно за фураж, или да произвеждаш биомасла, или билки и на оградата ти да бъдат загробени 40 000 прасета. Някак си несъвместимо е", коментира Иван Андреев, земеделски стопанин.
"Имаше определен терен, който е съвсем близо до свинекомплекса, имахме готовност да започнем още от 24-и там, но възникнаха пречки. Оказа се, че теренът е забранена санитарно-охранителна зона, затова потърсихме друг", обясни директорът на ОДБХ-Русе д-р Георги Дяков.
"Новият терен е на 100 декара, като от него ще се ползват 50. Хубавото е, че е общински, че е свободен, всичко това е плюс", каза кметът на Сливо поле Валентин Атанасов. Той обясни, че става дума за бивш рибарник, който от години не се използва, а дъното му е непропускливо.