В Борисово хората, чиито производствени бази се намират в непосредствена близост до терена, определен за загробване на животните от свинекомплекса в Бръшлен, протестират срещу избора на това място. Тук има множество складови и производствени бази - Цех за сушене на плодове, за производство на биохрани, за фуражи, птицеферми с 40 000 животни. Техните управители бяха неприятно изненадани от присъствието на тежка техника, която започна да подготвя терена за загробването на умъртвените животни от свинекомплекса в Бръшлен. Освен това на 300 м от определеното място минава голям водопровод Ф200, който захранва целия район, казаха борисовчани. 
До редакционното приключване на броя в административната сграда на община Сливо поле заседава комисия от експерти от общината, Областната дирекция по безопасност на храните, Басейнова дирекция и други, която обсъжда алтернативни места за загробване на умъртвените прасета от свинекомплекса в Бръшлен. Решението ще стане ясно днес.