Работодателите и тази година отказват да участват в "централизираното административно определяне" на новите минимални осигурителни прагове за 2020 г., както и да участват в преговорите на браншово ниво по този въпрос.
Това се посочва в писмо на Асоциацията на организациите на българските работодатели до социалния министър Бисер Петков.
В кореспонденцията се припомня, че в последните четири години национално представителните работодателски организации са твърдо против определянето на минимални осигурителни доходи (МОД) по длъжности и икономически дейности. Затова работодателите не участваха в преговорите за праговете за 2017 г., 2018 г. и 2019 г.
Според бизнеса в условията на икономическо оживление след кризата от 2009 г., административно определяните прагове на МОД се разминават драстично с икономическото състояние на отделни сектори и предприятия, с динамиката на заетостта, общата и секторна производителност на труда и ръста на цените.
Според бизнеса този подход увеличава сивия сектор, оказва натиск върху заетостта в отделни региони и сектори.
Работодателите припомнят и проблема с блокирането на процеса по изготвяне на механизъм за определяне на минималната работна заплата. "Същевременно, приетата правителствена средносрочна бюджетна прогноза предвижда нарастване през 2020 г. на МРЗ с 9.8 на сто, при драматично изоставащ ръст на производителността на труда в пълно противоречие с изискванията на Конвенция 131 на МОТ, ратифицирана от България през 2018 година", посочват работодателите.