Промоционалните лихви по ипотечните кредити вече са под 3%, показват данните на независимата консултантска компания "Кредит Център". През второто тримесечие ипотечното кредитиране отбелязва ръст от 8% спрямо първото в заемите за покупка на първо жилище. В този период четири банки понижават лихвите си и промоционалните вече се движат между 2.7% и 3%. Това ниво е под годишната инфлация от 3%, като изостава и от ръста на жилищата в последните години.
В края на юни 2019 г. жилищните кредити са 11.128 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 11.8% (11.7% годишно увеличение през май 2019 г.), сочат данните на Българска народна банка. Потребителските заеми на населението са под 10 млрд. лв. (9.664 млрд. лв.), като при тях се отчита ръст от 10.6 на сто. 
За тридесет и втори пореден месец, кредитите към фирми и граждани се увеличават - с общо 6.1% на годишна база, достигайки 55.9 млрд. лева.