Българската агенция за безопасност на храните отговори официално на въпросите, поставени от депутата Георги Стоилов, които "Утро" публикува във вчерашния си брой. Основното питане на народния представител беше по повод умъртвяването на прасетата в свинекомплекса в Николово с пожарникарска пяна.
Отговорът на Агенцията: 
Умъртвяването на свинете се извършва при спазване изискванията на Регламент 1099/2009 относно защита на животните по време на умъртвяване. Според Регламента евтаназията на животното трябва да бъде възможно най-бързо, за да не се удължава периодът на страдание. Използва се висока концентрация на въглероден диоксид, която гарантира бързо и ефективно умъртвяване на животните, под формата на сух лед. За свине се използва минимална концентрация от 80% въглероден диоксид. Предвид факта, че въглеродният диоксид е газ, който изисква уплътнени помещения, за да се предотврати неговото изтичане, а това не може да се осигури в наличните помещения, и с цел предпазване на хората, участващи в процеса, сухият лед се покрива с пяна, която да го задържи в непосредствен контакт със свинете. Пяната задържа 99% от въглеродния диоксид от изпаряването на сухия лед и покрива животните. Обширни изследвания на метода за умъртвяване с използване на пяна с азотен газ при прасенца е започнал на 1 януари 2013 г. в Изследователския център по свинете в университета Wageningen, Холандия. Това изследване доказва, че животните са в безсъзнание за кратко време и умират поради липсата на кислород. И животните не трябва да страдат от стрес или болка от метода. Проучване с домашни птици вече показа, че това е постижимо. Работата с пяна подпомага и процеса на дезинфекция, тъй като съдържа повърхностно активни вещества. 
От БАБХ обясняват още, че всяка страна членка на ЕС използва методи за умъртвяване на животни в зависимост от ресурсите си и националната ситуация, но съобразно европейското законодателство и с методи, които са одобрени и международно признати като стандарти на Световна организация по здравеопазване на животните, какъвто е и случаят в България. 
По-нататък от БАБХ отговарят и на останалите въпроси, като обясняват, използването на инсинератори ще удължи процеса по обезвреждане на заразените трупове и биологичните маси. Затова най-подходящо е труповете да се загробват на строго определено място, като това не представлява риск за замърсяване на околната среда. Всички дейности се изпълняват максимално бързо и без забавяне.