Броят на сделките с имоти в Русенско бележи драстичен спад през второто тримесечие спрямо същия период на миналата година, показват данните на Агенцията по вписванията. Регистрираните за периода април-юни покупко-продажби и прехвърляния са 1006, което е с 28% по-малко, отколкото през същия период на 2018 г., която също беше доста слаба. Всъщност такава е тенденцията за последните години - все по-малко сделки, и то предимно прехвърляния на собственост между роднини, без реална смяна на пари. А спадът в Русе с 28% е рекорден за страната.
2018-а завърши с общо с 5235 сделки - със стотина по-малко, отколкото през предходната година и още по-малко, отколкото през 2016 г. Може да се каже, че генералната тенденция е за намаление на търговията с имоти, резултат и от намаляване на населението в региона.
Данните не разграничават сделките от рефинансиранията, Агенията по вписванията не дава и разбивка по различните видове имоти - жилища, земи, аренди и наеми, дарения и т.н. За реални сделки може да се смятат тези, при които е използвана ипотека, т.е. се ползват пари на банките. Тези ипотеки все повече намаляват и през второто тримесечие на 2019-а са регистрирани едва 244, при 545 за предходната 2018 г. А от тях огромната част са рефинансирания на съществуващи вече кредити, тъй като броят на заличените през същия период ипотеки е по-голям от новоучредените - 292. Очевидно е, че въпреки ниските лихви и примамливи оферти на банките, русенци предпочитат да изчистват старите си заеми, вместо да сключват нови.
В цялата страна през второто тримесечие са вписани 52 503 сделки с имоти, което съставлява ръст от 0,4% спрямо същия период на миналата година. Най-голям ръст на вписаните продажби на имоти през второто тримесечие е регистриран в Стара Загора (12,2%).