Досегашният дългогодишен управител на ВиК Сава Савов е единственият кандидат, участвал в стартиралия конкурс за шефската позиция. Неговата кандидатура е одобрена, а за следващия етап на процедурата ще трябва да представи 5-годишна концепция за развитие на дружеството.
До обявяването на конкурс за ръководното място се стигна, след като с наредба бяха въведени нови изисквания към управителите. Те трябва да отговарят на условието или да имат най-малко 5-годишен опит на ръководна позиция в предприятие за комунални услуги, или 5-годишен трудов стаж във ВиК оператор, от които 2 на ръководна позиция. Заради променените правила бяха обявени десетки конкурси в цялата страна.
Савов е начело на ВиК от 14 години и макар договорът му да изтича след 2 години, се наложи предсрочно да кандидатства за поста. До 1 август той трябва да представи концепцията си, след което предстои събеседване.