Основната характеристика на пазара на земеделски земи в община Сливо поле през първата половина на 2019 година беше силно намалените обеми на продажбите, като трендът на ценовите нива се запази възходящ. Най-важната особеност за този период беше липсата на желаещи да продават своите ниви, като и пакетните сделки бяха рядкост. От друга страна, търсенето се ориентира към повече на брой, макар и по-дребни купувачи, желаещи да инвестират в региона. Това коментират от специализираната в търговия с ниви фирма "Русе ленд".
Горните фактори обуславят и ръста в цените на земеделската земя в община Сливо поле. В сравнение със същия период на 2018 година анализаторите отчитат повишение с около 7-8%. Средните стойности за цялата община към юни 2019 година са около 1350 лв./дка. В някои землища като Бръшлен, Бабово и Сливо поле отклоненията от това ниво са по-скоро в положителна посока с между 5 и 10%, особено за качествени парцели без дългосрочни договори. При единични сделки в посочените землища бе достигната и цена 1500 лв./дка, като върхово психологическо ниво за цялата Русенска област. 
В селата Ряхово, Голямо Враново и Малко Враново сделките също са рядкост, а цената на земята се стабилизира около средната за общината. Същото важи и за Черешово, като тук броят сделки е сравнително по-голям. По-ниско се търгуват нивите в Стамболово и Кошарна - между 1100 и 1200 лв./дка, предвид малко по-ниските ренти, получавани от собствениците на земя в региона - между 50 и 55 лв./дка, при средна цена на наемите в общината 60 лв./дка и малко по-високи стойности в някои землища. Прави впечатление, че в последните 2-3 години рентите в този регион бележат много по-слаб ръст от този при цената на нивите и средната годишна доходност от инвестицията в земя в Сливополско е около 3%.
Запазва се и тенденцията в землището на Юделник да се наблюдават по-ниски ценови нива, предвид по-ниските категории на земеделските имоти и обвързването им често с 10-годишни арендни договори. 
Очакванията на "Русе ленд" за следващата година в община Сливо поле са увеличената конкуренция при наемането на ниви да доведе до леко повишение в цените на рентите, като, разбира се, това ще зависи и от евентуални промени при директните субсидии от Европейския съюз.