Жалбата на група граждани срещу Оценката за въздействие върху околната среда и водите /ОВОС/ на бъдещата магистрала Русе-Велико Търново е недопустима и затова е оставена без разглеждане. Това се казва в решение от 15 юли на петчленен състав на Върховния административен съд /ВАС/. С това се сложи точка на проточилата се съдебна сага, която стана пречка за предприемане на реални действия по мащабния проект. Спорът бе поведен от десетина души и от сдружение "Граждани за пътен контрол".
Недоволните от бъдещия път са основно жители на Хотница, които смятат, че магистралата минава много близо и ще им се отрази зле заради шума и замърсяванията, които ще последват. Жалбата беше подадена от новозаселилият се в селото компютърен специалист Господин Гюров и тя беше подкрепена от 60 души, повечето от които британски граждани с имоти в Хотница. Друга жалба беше подадена от жители на Горна Оряховица, които недоволстваха от точно обратното - че магистралата минава твърде далече от града и това ще се отрази на икономическото му развитие.
В края на миналата година всичките жалбоподатели бяха отрязани от тричленен състав на ВАС, според който няма основания екооценката да бъде отменяна и не видя визираните от тях нередности. Те обаче се възпротивиха и решиха да търсят справедливост докрай, но и последната възможност не се произнесе в тяхна полза.
Както „Утро“ писа, предстои да бъде изработен парцеларен план и за третия участък на проекта като в бюджета на Пътната агенция са заложени средства за целта. Решено бе, че магистралата ще се строи по т.нар. комбиниран вариант. Това трасе бе оценено като най-балансирано по отношение на околната среда и в социално-икономическо отношение и дава възможност за включване в трафика на северозападните общини, поради което социалният ефект е по-голям.
В решението си от края на ноември върховните съдии казват, че няма никакви нарушения относно самата процедура по изготвяне на ОВОС, каквото е едно от възраженията на оспорващите. Няма да бъдат засегнати нито природните, нито животинските видове. 
При анализа и оценката е отчетено, че разположението на пътното трасе на по-голяма височина спрямо околните населени места позволява ефективно разсейване на шума и газовите емисии. Заложено е и условие след пускане на магистралата в експлоатация да се извърши контрол на качеството на атмосферния въздух в най-близко разположените вилни зони и жилищни територии, се казва още в решението на съда.
Както е известно, магистралата с дължина 133 км ще струва над 1 млрд. лв., като финансирането за нея ще дойде от националния бюджет и в това отношение много се залага на ТОЛ системата, чието пускане отново бе отложено. Строителството на магистралата е разделено на три подучастъка: Русе – Бяла (40 км), обход на самия град Бяла (почти 36 км) и Бяла – Велико Търново (малко над 58 км).