Близо 105 000 лева ще глътне ремонтът на ВиК инсталацията и двора на училището за европейски езици „Св. Константин Кирил Философ“, с който ще се реши кардинално дългогодишният проблем с наводненията на сградата. Поръчката за избор на фирма, която да изпълни строителните дейности, вече е пусната. След като процедурата приключи, сключи се договор и строителната площадка бъде открита, изпълнителят трябва да направи ремонта за не повече от два месеца. В момента техьническият инвестиционен проект е в процес на съгласуване и одобряване, след което ще бъде издадено и разрешение за строеж. 
За да се сложи край на потапянето под вода на приземния етаж на училището при всеки проливен дъжд, е необходимо да се направи реконструкция на ВиК инсталацията, да се ремонтира дворът и да се коригират наклоните така, че да не отвеждат водата към сградата. Наред с това спортните игрища в двора ще се преасфалтират, тъй като има улегнали участъци. 
Една от причините за наводненията е, че училищната сграда и т.нар. водоплътен тротоар около нея са на по-ниско ниво от околния терен, на който пък липсва добро отводняване и при обилни валежи се задържат води. Те влизат в подземието, където са аулата и няколко класни стаи. Друг проблем е, че отводнителните решетки са изключително неподходящи, като около северната фасада са с наклон, а на другите места са с много малка проводимост. Те не могат да поемат повърхностните води, лесно се задръстват от листа и в двора на училището се образува малко езеро.