Зоните за паркиране, успоредно на улица „Алеи Възраждане“ в Парка на младежта, ще бъдат оформени с бетонови паркинг елементи между дърветата. Дърветата обаче няма да бъдат засегнати, като единствено е предвидено да се премахват болните. Паркингът ще бъде отделен от алея „Възраждане“ с пътна ивица, а около здравите дървета ще се оформят островчета с бордюр. В момента този участък не е благоустроен, а местата за паркиране в района не достигат. за строителните дейности са предвидени 324 000 лева.