„Итърнити венчърс“ /aeternity Ventures/, базирана в България асет мениджмънт компания, инвестираща в блокчейн стартъпи, официално приветства русенската хайтек компания „Речек“ /ReCheck/ като част от своята екосистема. Инвестицията ще позволи на регистрирания в Холандия български стартъп, който разработва инструмент за сигурно съхранение и управление на документи, да извършва транзакции в публичната мрежа на блокчейна aeternity. В допълнение ReCheck ще използва финансирането, за да ускори пускането на нови продукти и услуги. Двете компании обсъждат и възможни следващи децентрализирани апликации, които ReCheck може да разработи за блокчейна aeternity.
ReCheck е четвъртата българска компания, в която инвестираме, и за нас това е знак за отличното развитие на страната ни като хъб на идеи и качествени екипи в сферата на блокчейн технологията, каза Никола Стоянов, Бизнес директор на aeternity блокчейн и Управител на aeternity Ventures.
Присъствието на аеternity Ventures в региона е от ключово значение за подкрепа на компании като ReCheck и ускоряване на развитието им. Радваме се да бъдем част от тази общност и за нас това беше естествено решение за стратегическо партньорство. Подготвяме пускането на практични и полезни продукти върху публичната мрежа на аеternity блокчейн и амбицията ни е да докажем реалното приложение на технологията в бизнеса и живота на хората, споделиха управляващите съдружници на ReCheck Емил Стоянов и Емилиян Енев.
ReCheck е интерфейс, който осигурява надеждна среда за сигурни бизнес и потребителски взаимоотношения. Към момента екипът на компанията работи по адаптирането на своите решения към блокчейна на aeternity. В това число влиза цялостното пренаписване на умните договори (smart contracts) на компанията, за да бъдат съобразени с програмния език на aeternity - Sophia, и интеграцията на вече работещите блокчейн продукти на ReCheck на основната мрежа на aeternity.
Основана през 2016 година, aeternity е блокчейн 3.0 платформа за децентрализирани приложения, която има за основна цел да разреши проблемите свързани с мащабирането на блокчейн технологията. Основни предимства на платформата са големият брой на транзакции, които могат да бъдат извършвани паралелно, тяхната поверителност, децентрализираните приложения, които работят и на мобилни устройства, и по-добрата възможност за използване умни договори.