Девет здравни заведения за болнична помощ с 1753 легла обслужват живеещите в Русе и областта, показват данните на Националния статистически институт. 
Заведенията за извънболнична помощ са 70 и предлагат още 20 легла.
В края на миналата година на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в областта са работили 807 лекари. Лекарите по дентална медицина са 181, а медицинските специалисти по здравни грижи са 1453, от които 883 медицински сестри и 138 акушерки.
В заведенията за болнична помощ работят 492 лекари и 955 специалисти по здравни грижи. В заведенията за извънболнична помощ на основен трудов договор работят 284 лекари и 180 лекари по дентална медицина. От другите заведения за доболнична помощ най-голям е делът на лекарите, работещи на основен трудов договор в диагностично-консултативни медицински центрове - 35 и в медицински центрове - 18.
Сред лекарите най-много са общопрактикуващите /12.9%/, а най-малко - педиатрите и специалистите по нервни болести /по 4.7%/. Младите доктори до 35 години са едва 14.3% /115/, а 2.2% са над 75 години. Най-масова е групата в интервала 55-64 години - 36.7%.
На 10 000 души население се падат 36.9 лекари при средно за страната 42.4. Джипитата в областта са 4.8 на 10 000, а зъболекарите - 8.3 на 10 000 души. И по двата показателя областта изостава от средните за страната, които са съответно 6.0 и 10.3.
Най-краткият анамил за цифрите сочи, че медиците в областта не достигат, а работещите застаряват, което е признак за предстоящо задълбочаване на проблемите със здравното обслужване на населението.