Румен Арабаджиев е назначен за член на съвета на директорите на "Пристанищен комплекс Русе" ЕАД, съобщи специализираният сайт Maritime.bg. 
Арабаджиев, който е бивш директор на Териториалното поделение на ДП "Пристанищна инфраструктура" във Варна, вероятно ще бъде избран за председател на съвета на русенския порт.
За известен период от време държавният оператор в Русе остана само с двама души в борда, тъй като действащият дотогава председател бе преназначен в Летище Пловдив.
Русенското държавно пристанище оперира терминали в Русе, Тутракан и Силистра. Сред терминалите е "Русе Изток", който е единствен речен терминал у нас, приемащ за обработка кораби при високи нива на водите на Дунав. Пристанището има технически капацитет за обработка на голямотонажни съдове до 60 т, както и товари с по-голямо тегло или нестандартни размери, с помощта на 100-тонен плаващ кран. В района на терминал "Русе Изток" работи и Ро-Ро терминал.
Това е поредна промяна в ръководните органи на държавен пристанищен оператор за последните месеци. Непосредствено след изборите за Европейски парламент, смяна в борда бе извършена и в най-голямото държавно пристанище - това във Варна.