Само един ученик от страната е изкарал максимален брой от 100 точки и на двата задължителни изпита от Националното външно оценяване след 7 клас, стана ясно по време на пресконференция в Министерството на образованието.

По данни на образователното министерство на тазгодишния изпит по български език и литература са се явили точно 55 567 деца, а на този по математика – 55 474. Средният брой точки за цялата страна на изпита по БЕЛ е 53,06, а по математика – 33,62. Данните показват още, че децата се справят по добре с въпросите от затворен тип, при които трябва да оградят верния отговор, отколкото с отворените въпроси.

Общо 16 седмокласници от страната са успели да постигнат максималният брой точки на изпита по БЕЛ, а на изпита по математика техният брой е 141. Има и техни връстници, които имат нула точки. По БЕЛ те са 107, а по математика – 109. Учениците в страната с нула точки и по двата предмета са общо 12.

От образователното министерство припомниха, че изпитите се провеждат за първи път в новия си формат и по тази причина резултатите от тях не бива да бъдат съпоставяни с тези от предходните години. Въпреки обаче, че изпитите не са съизмерими с провежданите досега, по всички параметри, по които може да се търсят съпоставки, резултатите са по-добри. Според МОН средният резултат по БЕЛ показва постижения в диапазона „добри-много добри“, а по математика – „средни-добри“. За по-ниските резултати по математика влияние е оказал и фактът, че голям брой ученици не са работили върху задачите с отворени отговори.

„Проблемите са ясни и не са от днес. Имаме проблем с резултатите по математика. Той е от много години и се дължи на вътрешни и външни за системата обстоятелства. Външните са свързани с различното поколение деца и ученици, на които много по-трудно им се провокира интересът за учене. Много по-трудно успяват да се концентрират и мотивират да учат, особено на математика и природни науки. Дължи се разбира се и на вътрешните фактори за системата, но основният фактор за доброто обучение си остава подготвеният и мотивиран учител“, подчерта министър Красимир Вълчев.

Той подчерта, че българската система на образование се справя добре с базовата грамотност на учениците, по който показател сме на едно от челните места в Европа, но припомни, че успоредно с това обаче сме на едно от последните места по функционална грамотност. „Учителите трябва не само да бъдат подготвени, но и да имат достатъчно свобода, както и да бъдат подпомогнати да развиват креативни методи за преподаване“, допълни още образователният министър.