От 8 юли започва ново самолетно заснемане на земите в Русенско за нуждите на Системата за идентификация на земеделските парцели, става ясно от съобщение на аграрното министерство. То ще е последната част от изпълнението на четиригодишен проект за изготвяне на нова цифрова ортофотокарта (ЦОФК) на цялата страна. Освен Русе, ще бъдат заснети области Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Търговище, Шумен, Разград, Силистра, Добрич и Варна.
Заснемането се извършва с два самолета, оборудвани с високотехнологични цифрови камери, осигуряващи необходимото качество на получената цифрова ортофотокарта.
В резултат на дешифрацията (разчитане) на новата ЦОФК, както и чрез отразяване на резултатите от теренни проверки проведени през годината (които се предвижда да стартират през месец август), ще бъде определен обхватът на специализирания слой "Площи, допустими за подпомагане" за кампания 2019 г.