Д-р Никола Билдирев е родом от София. През 1986 година завършва Медицинска академия, след което две години работи като участъков лекар в Кюстендил. През 1988 година печели конкурс за асистент в Клиниката по лъчелечение в Александровска болница. Пет години по-късно придобива специалност „Лъчелечение“, след което взема и втора специалност „Онкология“. Едновременно с това е и преподавател в Медицинския университет в София и в Медицинския факултет на Софийски университет. 
През 2011 година започва работа в отделението по лъчелечение в Комплексния онкологичен център в Русе, а от 2015-а е негов началник.

- Д-р Билдирев, като термин лъчелечението е много познато, но като процедура е по-малко известно. Какво всъщност представлява то?
- Лъчелечението е основна онкологична дисциплина, която заедно с хирургичното и лекарственото лечение оформят комплексното лечение на онкологичните заболявания. Откриването на туморно заболяване само по себе си е само началото на диагностиката за определяне на стадия, в който е това заболяване. Защото това е най-важното за изграждане на лечебната тактика и
основните лечебни онкологични методи се подреждат в зависимост от стадия на заболяването
По-нататък въз основа на това се преценява кой лечебен метод първо да се използва. Има стадии на онкозаболявания, при които най-добре е първо да се включи хирургичният метод, има стадии при същите онкозаболявания, при които първо се прави лъчелечението, а при други стадии на същите болести е добре първо да се започне с химиотерапия. Всичко това показва, че лечението на карциномите е отборно състезание, в което влизат хирурзи, лъчетерапевти и химиотерапевти. Те сформират онкокомисия, която решава с кой метод да се започне лечението на определен пациент.
- Колко вида лъчелечение съществуват?
- Според това къде се намира източникът на йонизиращи лъчения спрямо тялото на пациента, има два основни вида лъчелечение. Първият е перкотаново лъчелечение. Той се използва, когато йонизиращите лъчи преминават през кожата на пациента, преди да достигнат туморното заболяване. 
Вторият вид е брахитерапия-лъчелечение от близко разстояние. Използва се, когато източникът на йонизиращи лъчения се намира непосредствено близо над тумора или сред самата туморна тъкан. Този вид се разделя на няколко терапии. Интракавитарната брахитерапия се използва, когато източникът се въвежда в естествена телесна кухина, като при карцинома на маточната шийка например. Интерстициалната брахитерапия се използва, когато
източникът на йонизиращи лъчения се въвежда в самата туморна тъкан
Има и още един вид брахитерапия, при която се използва метаболитният път на разпространение на химичните вещества в организма. 
Знае се, че определени тумори имат изразен афинитет към определени химични съединения. Към едно от тях се прикрепва един радиоактивен атом и то се изпива или инжектира. Така през устата или по венозен път това съединение достига до тумора и радиоктивното вещество облъчва отвътре самата клетка на туморния процес. Тази терапия се нарича метаболитна брахитерапия и се използва най-вече за лечение на карцином на щитовидната жлеза като натрупва йод 131. 
В зависимост от видовете йонизиращи лъчения може да се използва лъчелечение с фотони, електрони, протони или неутрони.
В нашето отделение разполагаме с възможности за лъчелечение с фотони
което е най-разпространено в света перкотанно лъчелечение и с доказани отлични резултати, и с ускорени електрони. За целта използваме изключително съвременен апарат за лъчелечение на линеен ускорител, който е напълно дигитален, с възможности за абсолютно всички съвременни техники за лъчелечения, намаляващи до максимум лъчевите реакции върху здравите органи и тъкани и гарантиращи получаване на доза, която унищожава туморните клетки. Този апарат разполага още със система за визуализация на тъканите и органите в организма, когато пациентът се намира на самата маса на линейния ускорител. Така ние правим скенер на пациента на масата и можем да гарантираме с точност до милиметър, че това което сме планирали като обем за облъчване, ще съвпадне с това, което ние ще облъчим в същия ден.
- Как става самото облъчване?
- Самото облъчване на пациента се планира предварително, като му се прави компютърна томография /скенер/ на зоната, която трябва да бъде облъчена. Тя се очертава, очертават се и критичните органи в близост до болния орган или тъкан. После този план се предава на физик дозиметрист, който изработва плана за лъчелечение и след неговото обсъждане лъчетерапевт започва лечението по избраната доза чрез напасване на изображението от скенера с точност до един милиметър.
 Пациентите не трябва да се страхуват от лъчетерапията, защото ние я правим с голяма прецизност
и дори туморът да се намира насред белодробната тъкан, която е здрава, ние насочваме апарата само върху тумора, без да увреждаме здравите тъкани наоколо.
- Кога не се използва лъчелечение?
- Това става, когато от него няма полза, а само вреда. Преценката дали трябва да се проведе лъчелечение, е индивидуална и се прави във всяко конкретно заболяване. Има заболявания, при които туморният процес не е достатъчно лъчечувствителен и тогава не прилагаме лъчелечение, но неговите разсейки могат да бъдат лекувани с лъчелечение и това да даде едно добро качество на живот на този пациент.
Важно е да се знае, че
лъчелечението се провежда по две основни програми -
радикална, която цели пълно излекуване на онкологичното заболяване. Другата програма е, когато заболяването е доста напреднало, пълното излекуване вече не е възможно, но се прави всичко възможно онкоболният да не страда до края на дните си.
- А когато не се прилага лъчелечение, се прави химиотерапия.
- Както казах, начинът на лечение се определя от онкокомитет с хирург, лъчетерапевт и химиотерапевт. В зависимост от стадия на заболяването те вземат решение как да се построи лечебната тактика, следвайки препоръките, които съществуват в света по отношение на онкологичните заболявания.
- Колко пациенти са преминали на лъчелечение през миналата година?
- 840 са минали на лъчелечение за миналата година, а за това шестмесечие те са около 400. Измежду тях има пациенти, които са излекувани, но и ние не сме богове. В отделението по лъчетерапия в КОЦ-Русе правим всичко възможно да помагаме на пациентите си, като следваме световните стандарти в областта на онкологията. Имаме пациенти, които са били с много напреднали онкоболести, ние обаче сме ги лекували до последно, за да избегнем болките им.