Ново съдийско място в Административния съд в Русе бе разкрито вчера по волята на пленума на Висшия съдебен съвет. Решението влиза в сила от 1 юли. 
Позицията всъщност се трансформира, тъй като бе закрита една бройка във варненския Административен съд и на нейно място се разкри в Русе. Причина за трансформацията стана увеличеният обем от работа на магистратите, особено след като в тяхното поле на работа бяха причислени тежките данъчни дела.
Към момента в Административния съд работят 6 съдии като двама от тях са командировани от Районния съд.