Около 50 паркоместа, 3 от които за хора с увреждания, ще има по протежението на „Алеи Възраждане“, след като приключи изпълнението на четвъртия етап от инвестиционния проект за реконструкцията на Парка на младежта. 
Ремонтните дейности обхващат входа на Розариума, алеята и арката до спортния комплекс, като след ремонта зоната ще бъде изцяло пешеходна. По нея ще могат да преминават единствено линейки, пожарна, полицейски коли и други превозни средства със специален режим. Ще бъдат монтирани антипаркинг елементи, включително и хидравличен потъващ стопер. Наред с това се изграждат фитнес и детска площадка, както и ново алейно осветление и видеонаблюдение. В момента тече процедурата по одобряване на промяната в разрешението за строеж на зоните за паркиране непосредствено до „Алеи Възраждане“. 
А иначе е предвидено по цялата „Алеи Възраждане“ да има още около 200 места, от които 17 за инвалиди, като те ще бъдат възлагани при изпълнението на другите етапи от реконструкцията на парка.