С три нови услуги Бюрото по труда ще помага на безработни от малки и отдалечени населени места да намерят своя добър вариант за заетост. Семеен трудов консултант ще съветва млади и възрастни членове на фамилии как да постигнат трайна трудова заетост. Мобилни бюра по труда ще обикалят по-отдалечени села,  за да информират за пазара на труда и безработни, и дребни работодатели. Третата услуга се нарича "Консултация и менторство след започване на работа" и нейната задача е да мотивира намерилите препитание да не се отказват без време от него. 
Услугите са насочени най-вече към уязвимите групи в обществото, каза главният експерт в БТ Юлия Събева и поясни, че началото е от 1 юли. Тепърва предстои да сформираме мобилните екипи и да разпределим дейностите, обясни Събева.