Дългосрочното спестяване, най-вече за пенсионна възраст, е изборът на българите. Това е един от основните изводи от онлайн проучване за банковите депозити на финансовия портал "Моите пари". 26% от далите отговор на въпроса от кога имат депозити, посочват повече от 10 години. 
28% от анкетираните посочват като основна цел на депозита си спестяване за пенсионна възраст. Първоначална вноска за жилище /13%/, образование /12%/, здравни разходи /10%/, покупка на кола /95/ или пътуване в чужбина /7%/ са сред останалите важни цели, за които анкетираните отделят средства. Ремонт на жилището, авариен фонд или осигуряване на средства за стартиране на бизнес също са част от целите на анкетираните, макар те да ги поставят на по-заден план.
34% от респондентите с депозит посочват размера на лихвата като водещ критерий при избор на настоящата им оферта. Освен за вече ползващите депозит, тези критерии биха били водещи и за тези, които тепърва възнамеряват да открият такъв. Лихвата по депозита е важен фактор, формиращ решението на настоящи и бъдещи депозанти. 
Въпреки това, според данните от проучването, почти 25% от депозитите са на относително ниска лихва между 0,20% до 0,30%, а едва 18% са на лихва над 1% годишно. При тези лихвени нива депозитите всъщност са губеща инвестиция, тъй като годишната инфлация е над 3%. И дори парите в банката номинално да са нараснали за една година с натрупаната лихва, всъщност с тези повече количество пари могат да се купят по-малко стоки отколкото преди година.