Лимитите, по които Здравната каса заплаща клиничните пътеки на болниците, водят до неравнопоставеност при пациентите в зависимост от това дали са потърсили медицинска помощ преди или след като са изчерпани парите по тях. Това казва в свое решение състав на Русенския окръжен съд, след като второ болнично заведение си поиска по съдебен ред разходите за лечение на пациенти, които от НЗОК са отказали да покрият. А мотивите за неплащането били именно в надхвърлените прогнозни лимити от физикотерапевтичната болница на групата "Медика".
Това е второ аналогично дело по казуса, след като преди няколко дена Тубдиспансерът осъди касата за над 55 000 лева непокрити разходи. Сега дойде ред и на "Медика", които поискаха да им се платят 77 625 лева плюс 21 542 лева лихви за лечения на своя сметка по клинични пътеки през 5 месеца от 2015 година.
Става ясно, че лечебното заведение е водило прословутата листа на чакащите за планов прием пациенти именно защото е достигнало до финансовите лимити, които касата е определила, а не заради невъзможност да окаже болнична помощ на нуждаещите се.
Съдът цитира Конституцията, в чиито текст се казва, че гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ и на безплатно медицинско обслужване. 
Обемът на предоставяната медицинска помощ не може да бъде ограничаван нито от подзаконов нормативен акт, нито от договор. Следователно и за заплащането по договорените клинични пътеки не могат да бъде поставяни лимити, категоричен бе съдът и обяви клаузите с договора между касата и "Медика" за нищожни.
С решението си магистратите обърнаха отново внимание, че всяка болница е задължена да осигури 24-часова грижа за пациентите си, а всеки болен има право да потърси лечение, в което заведение пожелае и няма как да му се откаже помощ. Лечение се оказва не когато има пари, а когато пациентът има нужда, а в бюджета има резерв, който може да покрие надхвърлянето на прогнозните лимите, затова здравната каса трябва да осребри разходите на "Медика" за лечение на болни, заключи съдът, но решението може да се обжалва.