Какви са нагласите на русенци за купуването на електронни билети за градския транспорт чрез мобилни устройства. Това ще бъде фокусът на анкетно проучване сред населението за тази нова услуга. В допитването ще бъдат включени хора на различна възраст, за да се събере необходимата информация. Ще бъде направено и проучване за начините за купуване, като вариантите са да се купи готова система, да се възложи разработването й или нещо друго. На база на резултатите ще се изготви техническа спецификация с изисквания за характеристиките на системата и ще се разработи процедура за въвеждането й в експлоатация. Освен това ще бъде изготвено предложение за надграждане на съществуващия сайт за обществения транспорт в общината във връзка с въвеждането на тази новост. С консултантските услуги за разширяване на възможностите за купуване на електронни билети през мобилни устройства ще се заеме софийската фирма "Интеракшън" срещу 78 000 лева. 
А иначе до септември ще е готова новата транспортна схема с нови разписания на превозните средства, при което ще се избегне дублирането на линиите на тролейбусния и автобусния транспорт. За изготвянето й също беше направено мащабно анкетно проучване, в което хората са дали информация за своите навици, предпочитания, желания и начин на придвижване с оглед адаптиране на тази схема с техните потребности.