Председател на комисия, която извършва прегледи за техническа изправност на автомобили, отнесе глоба от 1500 лева за това, че дал заветния стикер на шофьор, който не е платил данъка на колата си.
Двете съдебни инстанции, които обсъдиха правилна ли е санкцията, излязоха с различни решения, но финалната дума бе на Административния съд, който сметна, че глобата е съвсем законна.
Преди това районните магистрати посочиха, че действително всеки пункт за технически прегледи може да направи проверка дали шофьорът е платил данъка на колата си в електронна система. Дори ако излезе налично задължение, програмата не позволявала да бъде преминат преглед, а в конкретния случай е допуснала без да посочи наличие на неплатен данък. Отделно, че налогът можел да се плати на части и спрямо конкретен период ту да се води, че има задължение, ту - не.
На втора инстанция обаче в съдийското решение категорично се казва, че към датата на прегледа - 23 юли, колата е била без платен данък, който е погасен на 14 ноември. Затова председателят на комисията е извършил техническия преглед в разрез с правилата, затова трябва да понесе отговорност.